Taken externe vertrouwenspersoon

»»Taken externe vertrouwenspersoon

Taken externe vertrouwenspersoon

2018-04-06T13:46:26+00:0012 maart 2018|

Taken externe vertrouwenspersoon

#metoo

Eerste opvang en begeleiding melder

 1. Vangt melder op die last heeft van ongewenste omgangsvormen;
 2. zorgt voor voldoende veiligheid in het gesprek zodat de melder zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd;
 3. gaat samen met de melder op zoek naar feiten en maakt onderscheidt tussen feiten en fictie;
 4. zoekt met melder naar de meest optimale oplossing van het gerezen conflict;
 5. zoekt met melder naar een informele oplossing, die bevredigend is voor melder, in die zin dat hij weer ‘normaal’ zijn werk kan doen;
 6. staat in het oplossingsproces naast de melder (ondersteunt met zoeken naar een informele oplossing);
 7. bevestigt melder in het feit dat het legitiem is om last te ervaren van bepaalde bejegeningen (waardoor melder zelf stappen/maatregelen durft te nemen);
 8. bewerkstelligt dat gewenst door de melder een leidinggevende of P&O/HRM intervenieert in een conflict vanwege ongewenste omgangsvormen;
 9. verwijst zo nodig naar een deskundige zoals mediator, jurist, huisarts, bedrijfsarts, maatschappelijk werk of psychotherapeut;
 10. verwijst naar en ondersteunt bij de gang naar de klachtencommissie;
 11. verwijst naar en ondersteunt (bij strafbare feiten) de aangifte bij de politie.

Voorlichting binnen de organisatie

 1. Geeft voorlichting en informeert over zijn werkwijze in verband met het opvangen en begeleiden van de mogelijke melder en de manier waarop een melder hem/haar kan benaderen;
 2. stelt zich – zo mogelijk persoonlijk – voor in teams, op afdelingen en bij de introductie van nieuwe medewerkers;
 3. presenteert zich in een personeelsblad (papier/digitaal);
 4. presenteert zich regelmatig door middel van een column te schrijven, want veel medewerkers zien de externe vertrouwenspersoon pas als zij hem nodig hebben.

Advisering

 1. Gevraagd adviseren aan het management over knelpunten in het beleid;
 2. ongevraagd adviseren aan het management over knelpunten in het beleid;
 3. heeft tenminste jaarlijks een overleg met het bevoegd gezag (en met het medezeggenschapsorgaan);
 4. maakt een jaarverslag en analyseert de behandelde zaken;
 5. zal proactief de leiding (geanonimiseerd) op de hoogte brengen bij bejegening/problemen op een bepaalde afdeling.