Ook vertrouwenspersoon integriteit worden?

»»Ook vertrouwenspersoon integriteit worden?

Ook vertrouwenspersoon integriteit worden?

14 september 2018|

Word ook vertrouwenspersoon integriteit

vertrouwenspersoon integriteit worden

Na het behalen van je certificaat Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) kun je overwegen deze uit te breiden met Vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Met de aanvullende module integriteit verbreed jij je kennis en werkgebied!

Tussen de functie van VPOO en VPI zijn er overeenkomsten maar ook verschillen. Niet alleen jouw rol en opstelling is anders, ook juridische aspecten spelen mee. Tijdens de 2-daagse module integriteit leer je waar de scheidslijnen liggen. Vervolgens kun je binnen de organisatie één van de twee of beide rollen vervullen.

Wat is jouw voordeel om je kennis aan te vullen met de module VPI?

  • Als Vertrouwenspersoon integriteit, kun je er zijn voor de melder waar het gaat om misstanden in organisaties. Denk hierbij o.a. aan fraude, corruptie en omkoping.
  • De module vertrouwenspersoon Integriteit geeft je extra kennis en vaardigheden om het verschil te herkennen tussen VPOO en VPI en hoe te handelen in jouw positie.
  • Als vertrouwenspersoon VPOO & I kun je vanuit efficiëntieoverwegingen van rol wisselen tussen ongewenste omgangsvormen en een integriteitsschending, en ken je de taakinhoud en afbakening van beide rollen. Je kunt dus beide terreinen gaan bedienen.
  • Als vertrouwenspersoon VPOO & I werk je ook ‘klantvriendelijker’ doordat er maar één aanspreekpunt is voor ondersteuning van medewerkers. Het voordeel voor de melder is dat zij dan niet het risico lopen hun verhaal tweemaal te moeten vertellen of van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Voordeel voor de organisatie is dat je als vertrouwenspersoon kan doorschakelen en sneller kan handelen.
  • Als vertrouwenspersoon VPOO & I kun je zowel meldingen die ongewenste omgangsvormen alsook integriteit betreffen aannemen. Melders, die (vermeende) integriteitsschendingen aan de orde stellen, lopen het risico last te krijgen van intimidatie en pestgedrag. Het tegenovergestelde kan ook optreden: bij een melding over ongewenste omgangsvormen kunnen ook integriteitsschendingen aan de orde zijn. Het voordeel dan is dat de zaak -meestal- niet gesplitst hoeft te worden over twee aparte vertrouwenspersonen aangezien dit in deze gevallen vaak lastig en geforceerd is.

Kanttekening: er zijn organisaties die de ervoor kiezen om de functies van Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit niet te combineren. Daar is wat voor te zeggen echter is onze mening dat het prima te combineren is mits je als vertrouwenspersoon bewust bent van de hoedanigheid waaruit je opereert. Daarnaast, voor mensen die enkel de rol van VPOO vervullen, is het zinvol de  opleiding aan te vullen met de module integriteit. Al is het alleen al om bekend te zijn met de verschillen en het herkennen van klachten/meldingen.

Locaties en data?
De opleidingen worden op diverse locaties en data in Nederland gegeven.

Indien er nog vragen zijn kan je ons natuurlijk altijd even bellen of mailen.