Vertrouwenspersoon

»Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon2018-11-28T00:57:00+00:00

Opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Waarom een opleiding tot vertrouwenspersoon? In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar ook ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie onder vallen. De werkgever heeft de taak hier een klachtenprocedure voor op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische volgende stap.

Taken van een vertrouwenspersoon

 • Eerste opvang, begeleiding en ondersteuning.
 • Voorlichting over ongewenste omgangsvormen.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leiding van de organisatie.

Het werk van de vertrouwenspersoon is veelzijdig en vereist uitstekende gespreksvaardigheden en presentatietechnieken.

Startdata en locaties
Gratis brochure
Opleiding vertrouwenspersoon
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • LVV erkende certificering

 • Dilemmaspel als cadeau

 • Een jaar gratis support

LVV Keurmerk

De inhoud van de opleiding

Hoe zijn de wettelijke kaders waarbinnen doel en functie van een vertrouwenspersoon geregeld en welk profiel en competenties zijn ervoor nodig.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Je leert te onderzoeken wanneer een klacht gegrond is en welke (formele of informele) weg de melder met ondersteuning van de vertrouwenspersoon kan volgen om dit ongewenste gedrag te laten stoppen en de schade te beperken zowel voor melder als aangeklaagde en organisatie.

Hoe kun je de verschillende soorten gevoelens herkennen, hoe bouw je een diepgaand contact met een melder op en hoe kun je zonder oordeel waarnemen. Je leert onderscheid maken tussen jouw belevingswereld en die van de melder, en tussen de verschillende emoties. Je leert zintuigspecifiek feedback te geven met behulp van geweldloze communicatie.

Hoe je kaders stelt, hoe je een goed gesprek opbouwt, hoe je samen met de melder tot een goede oplossing komt en het gesprek goed afsluit.

Aan de orde komen alle vormen van ongewenst gedrag en de gevolgen voor het slachtoffer. Je leert bij elke vorm een passende werkwijze/procedure te hanteren waarbij de schade voor de melder, aangeklaagde en organisatie zoveel mogelijk beperkt wordt.

Wanneer en naar wie (ver)wijs je zo nodig door: instanties of specialisten. Daarvoor stel je een sociale kaart samen, zodat je een melder adequaat kunt verwijzen. Ook breng je de organisatie waarvoor je werkt in kaart, zodat je weet bij wie je moet zijn om je rapporterende, preventieve en voorlichtende taak te vervullen.

Je maakt kennis met intervisie, een belangrijk middel om de professionaliteit van de vertrouwenspersonen te vergroten. De opleiding hanteert de Ballint methode.

Bij de opleiding wordt het dilemmaspel ingezet als voorbeeld van hoe je binnen teams ongewenste omgangsvormen en de rol/functie vertrouwenspersoon bespreekbaar kunt maken.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktijkexamen. Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan (zie onze algemene voorwaarden). In overleg is het mogelijk een cursusdag in te halen of een herexamen te doen.

Toelatingseisen

Voor de opleiding tot vertrouwenspersoon geldt minimaal een MBO+ denkniveau.

Duur

Drie dagen van twee dagdelen (ochtend en middag).

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Locatie(s)

De opleiding wordt gegeven in Amersfoort (Leusden), Eindhoven (Best), Enschede (Twente), Hoogeveen (Drenthe), Groningen (Peize) en Leeuwarden (Warten).

Bonus

Na afronding van je opleiding bij het CVPB kun je gebruik maken van diverse diensten.

 • Zo is er een sparringpartner beschikbaar die je telefonisch kunt raadplegen.

 • Kun je na-/bijscholing volgen en je aansluiten bij een intervisiegroep.

 • Wanneer je als interne vertrouwenspersoon aan de slag gaat kun je, voor jouw organisatie, een externe vertrouwenspersoon van het CVPB aanwenden.

 • Daarnaast heeft het CVPB een zelfstandig opererende externe klachtencommissie waarop een beroep gedaan kan worden.

Opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

925,-inclusief 21% btw
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • LVV erkende certificering
 • Dilemmaspel als cadeau
 • Een jaar gratis support

Wanneer jij je gelijktijdig aanmeldt voor de module vertrouwenspersoon integriteit (VPI) zijn de totale kosten € 1250,- inclusief 21% btw.

Startdata en locaties

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
Klik op “Alle startdata en locaties” voor een volledig overzicht.

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief